Om Susanne

Nya mål

Att få förtroendet och möjligheten att vara delaktig i någon annans resa mot nya spännande mål, att se personen använda sin potential, är ett enormt privilegium. Susanne säger att hon verkligen arbetar med något hon brinner för!

Men, det är ingenting jämfört med vad det ger den som är coachad. Att äntligen ta kontrollen över sitt handlande – och nå mål som tidigare kändes omöjliga!

Coachning är ett vetenskapligt beprövat och effektivt verktyg för att ta fram outnyttjade resurser och stärka ledarskapet. Det är inte någon magi, även om förändringen kan kännas magisk.

Coachningsmodell

Susanne har gått sin coachutbildning hos Results Coaching Systems i London, England. Fundamentet i den coachningsmodellen är kunskapen om hur hjärnan fungerar – t ex hur vi reagerar på förändringar, hur vi hittar lösningar och hur vi befäster nya vanor. Det är coachning som fungerar och där den positiva effekten blir varaktig.

Susanne har vidareutbildat sig till Diplomerad AffärsCoach hos Solid AffärsCoaching, Sverige. Utbildningen ger struktur och verktyg för att arbeta professionellt som affärscoach – med ledare och specialister i olika typer av organisationer som uppdragsgivare.

Certifierad ICF-coach

Utbildningen och hennes coachnings-erfarenheten gör också att Susanne har blivit certifierad coach enligt den internationella organisationen International Coach Federation, ICF’s, kriterier. ICF arbetar globalt för att höja standarden bland verksamma coacher. Att vara ICF-certifierad coach – Professional Certified Coach, PCC – innebär bl a att coachen har genomgått godkänd utbildning, har dokumenterad erfarenhet, arbetar efter deras etiska riktlinjer och kontinuerligt fortbildar sig. Certifieringen måste förnyas var tredje år.

Susanne är aktiv medlem i ICF och var regionansvarig i region Stockholm under tre år.

Bakgrund

Med tjugofem års erfarenhet som civilekonom i näringslivet, bl a ekonomichef i börsbolag och medlemsorganisation, har Susanne god förståelse för chefens roll. Erfarenhet som är en tillgång vid coachning av chefer och team.

Susanne vet vad det innebär att komma till nya kulturer och miljöer efter att ha bott och arbetat både i Kanada och England, samt på flera olika orter i Sverige.

Susannes intresse och engagemang i coachingen bidrar i allra högsta grad till framgången hos de individer och team hon coachar.

Coaching

Idag har Susanne sin bas i Stockholm, Sverige. Hon arbetar både med affärscoachning och karriärcoachning, samt utbildar nya coacher i en Diplomerad Coachutbildning i Folkuniversitetets regi.

Susanne coachar både på engelska och svenska, genom personliga möten, via telefon eller Skype.