Coachutbildning

Det är ibland lite fascinerande hur saker och ting utvecklar sig. De första åren efter gymnasiet vikarierade jag som lärare, vilket jag också ville utbilda mig till. Men, min nyfikenhet och vilja att utvecklas gjorde att jag började läsa företagsekonomi, och jag blev då helt biten av det. Jag har sen dess arbetat inom ekonomi-området fram tills att … More →


Mål, mål, mera SMARTA mål

Nästan allt vi företar oss i det dagliga livet gör vi för att vi har ett mål med vad vi gör. Några exempel: När jag sätter mig i bilen har jag bestämt målet med resan – det skulle vara oerhört förvirrande att börja åka utan att veta vart jag ska! Vilken väg ska jag välja, … More →

Posted in: News  0 comments

Affärscoaching – vad är det?

  När du fått svar på frågan vad Affärscoaching, eller det engelska Business Coaching, är – så vet du också när det är användbart för just dig och din organisation! Affärscoaching är processen som tydliggör vad ni som team och du som ledare behöver fokusera på och utveckla för att organisationen ska nå sina mål! … More →

Posted in: News  0 comments

Tips från coachen – Konsten att delegera

I mitt arbete som coach finns situationer som är vanligt återkommande dilemman – att vilja men inte “kunna” delegera är en av dessa. Läs om hur “Patrik” gjorde när han löste sitt dilemma. Patrik är ekonom och chef över en grupp med åtta redovisningsekonomer. Han känner sig ofta stressad över att inte hinna med sina … More →

Posted in: News  0 comments

Har dina tankar fastnat i loopen?

När jag började med professionell coaching insåg jag hur programmerade vi är att komma med lösningar och tala om för andra vad de ska göra och hur de ska tänka. Här fick jag stanna upp och ta mig en ordentlig funderare.  En av coachingens viktigaste uppgifter är nämligen att ge klienten tid och utrymme att … More →


Förändring är bra!

Jag hör ofta uttrycket – ”Om du gör som du alltid gjort får du samma resultat”. Det håller jag inte med om! Eftersom omvärlden förändras måste även vi själva förändras för att inte stagnera. För att inte halka efter. Vill vi dessutom utvecklas så är det ännu viktigare att vi förändrar vårt beteende och angreppssätt. … More →


Rätt fokus föder framgång

  Det forskas mycket om hur vår hjärna styr våra beteenden, och om hur vi kan använda den kunskapen i olika situationer. I coachingen använder vi oss av kunskaperna om hur hjärnan fungerar för att lättare nå målen och få önskade resultat. Mycket av forskningen har samstämmigt visat att fokus, och rätt fokus, är viktigt … More →


Vad gör en coach?

  Bland det som är mest fascinerande med coachingen är att svaren finns hos klienten. Coachen fungerar som katalysator för att tänka nytt, brett, vitt och långt utanför ramarna. Eller som jag säger: ”Never mind the box”. Som coach bidrar jag och mina frågor till att klienten får en kvalitet och ett djup i sina … More →


Mitt första företag

Vi bodde i Edmonton, Kanada under fem år på 90-talet, och nu i maj hade jag förmånen att återigen resa dit på besök. Det är alltid lika kul att komma tillbaka. Att känna så många kanadensare som jag verkligen betraktar som mina vänner, gör att jag känner mig enormt privilegierad. Självklart är det så att varje … More →


Karma Coachen

För ett tid sedan coachade jag en egenföretagare, Pia. Hon kom till mig för hon var frustrerad över att hennes företag inte utvecklades som hon ville, trots all tid hon lade ner på företaget. Pia kom fram till att det som skulle vara vårt huvudfokus i coachingen var att identifiera vilka som var hennes ”Drömkunder” … More →