Executive Coaching

Chefen förväntas alltid fokusera på vad som är bäst för att utveckla företaget i första hand. Men vilken är den rätta vägen för att nå dit? Hur kan det kombineras med att även motivera teamet, och att inte bara vara chef utan också en inspirerande och respekterad ledare? Och, samtidigt finna utrymme och motivering för egen utveckling och ha en balans i livet som känns tillfredsställande?

Medveten

En nyckel till att uppnå det här är att vara medveten om hur det egna agerandet påverkar andra och hur bäst tillvarata sina styrkor. Genom att dessutom utveckla dessa styrkor, växer man rollen och blir en trygg och inspirerande ledare. Och, en trygg och inspirerande ledare kommer att, tillsammans med teamet, att leda företaget till nya framgångar.

Nytt perspektiv

Att arbeta tillsammans med en coach innebär att man tar sig tid att identifiera sina egna värderingar och vilka ambitioner man har i sin roll som ledare. Det innebär att finna sina styrkor, se saker från ett nytt perspektiv, utforska okända vatten och pröva nya vägar för att nå sina mål. Det innebär också att få stöd av någon annan för att befästa så att nya beteenden blir till vanor. Och, det innebär att ha någon utanför den egna organisationen att resonera fritt med.

Rätt förutsättningar

Coaching är ett effektivt verktyg för att utveckla och höja sin egen prestation. Den är individuellt anpassad och utgår från de behov och mål som klienten har. Coachingprocessen ger individen tid och utrymme att tänka. Därmed skapas rätt förutsättningar för att våga tro på sig själv och kunna vidareutvecklas.

Det är en utmanande upplevelse. Men det betalar sig väl. Du kommer att vara säker på att det du tar dig an också är möjligt. Du kommer att nå dina mål.

Ledarskap består av många byggstenar såsom beslutsfattande, kommunikation och förmåga att motivera sina medarbetare. En chef med rätt kompetens blir naturligt en bra ledare. Väx i chefsrollen, identifiera dina styrkor och utveckla dina färdigheter.

Att tro på att det man tar sig an ska lyckas är ofta nyckeln till framgång. Men det är mer än att bara ha en positiv inställning. Viktigare är att känna sig själv och vilka styrkor man har, och hur dessa ska utnyttjas för att nå sina mål.

För många bollar i luften samtidigt? Bestäm vilka som är viktiga och fokusera på dessa. Släpp resten. Med skärpt fokus öppnas nya oanade möjligheter som du då också hinner s

Alla har vi samma tid till vårt förfogande. 24 timmar, 7 dagar i veckan. Att styra över hur man använder sin tid minskar stressen. Var flexibel, utveckla nya vanor och ta kommandot över din kalender!

Att vara chef är utmanande och krävande. Men ofta ganska ensamt. Då kan det kännas bra att fritt kunna utbyta tankar och idéer med någon utanför den egna organisationen.

För de flesta är det viktigt med en bra balans mellan arbete och fritid. Bättre balans – mindre dåligt samvete – och bättre fokus på rätt saker. Identifiera vad som krävs för att uppnå balans och få hjälp med skapa nya varaktiga vanor.