Vad gör en coach?

 

8198074_s

Bland det som är mest fascinerande med coachingen är att svaren finns hos klienten. Coachen fungerar som katalysator för att tänka nytt, brett, vitt och långt utanför ramarna. Eller som jag säger: ”Never mind the box”.

Som coach bidrar jag och mina frågor till att klienten får en kvalitet och ett djup i sina tankar som är svårt att uppnå egen hand. Coachmötet ger oftast ett unikt tillfälle att tänka. Att få tänka länge utan att bli avbruten. Utan stödet från en coach – eller annan kvalificerad samtalspartner – så går tankarna gärna i cirkel. Coachen är tränad i att ställa utforskande frågor, att ifrågasätta och utmana för att få klienten att reflektera och tänka i nya banor. Ibland behövs att man borrar sig ner för att komma åt kärnan i frågeställningen – att identifiera vad som står i vägen eller vad som är viktigt.  Ibland finner man lösningen genom att lyfta blicken och se situationen ur ett annat perspektiv. Genom at tänka i nya banor får klienten nya värdefulla insikter.

Under coachsamtalet är det väsentligt att hålla rätt fokus, att inte fastna i problemet och detaljerna kring det – utan att istället fokusera på lösningen och på planen för att nå målet. Coachsamtalet utgår från nuet och syftar alltid framåt.

Min uppgift som coach
* Skapa utrymme i tid och rum för kvalitativa tankar
* Skapa långsiktig, positiv och hållbar förändring
* Fokusera på lösningen – inte problemet
* Se frågeställningar ur nya perspektiv
* Skapa förutsättningar för dig att identifiera tydliga mål – mål som gör skillnad
* Ställa frågor som leder mot målet – inte komma med lösningen
* Hålla fokus på målet
* Utmana dig att tänja på gränserna till vad du tror är möjligt att uppnå
* Ha en övertygelse att varje person är unik och kapabel

Sitter du fast i ekorrhjulet och vet inte hur du ska komma vidare? Kontakta mig för att diskutera vad vi kan göra tillsammans för att förändra och förbättra din situation.

Ring mig på 070-497 05 27 eller maila info@susanneblomberg.com