Förändring är bra!

Jag hör ofta uttrycket – ”Om du gör som du alltid gjort får du samma resultat”. Det håller jag inte med om! Eftersom omvärlden förändras måste även vi själva förändras för att inte stagnera. För att inte halka efter. Vill vi dessutom utvecklas så är det ännu viktigare att vi förändrar vårt beteende och angreppssätt. … More →