Har dina tankar fastnat i loopen?

När jag började med professionell coaching insåg jag hur programmerade vi är att komma med lösningar och tala om för andra vad de ska göra och hur de ska tänka. Här fick jag stanna upp och ta mig en ordentlig funderare.  En av coachingens viktigaste uppgifter är nämligen att ge klienten tid och utrymme att … More →


Förändring är bra!

Jag hör ofta uttrycket – ”Om du gör som du alltid gjort får du samma resultat”. Det håller jag inte med om! Eftersom omvärlden förändras måste även vi själva förändras för att inte stagnera. För att inte halka efter. Vill vi dessutom utvecklas så är det ännu viktigare att vi förändrar vårt beteende och angreppssätt. … More →


Rätt fokus föder framgång

  Det forskas mycket om hur vår hjärna styr våra beteenden, och om hur vi kan använda den kunskapen i olika situationer. I coachingen använder vi oss av kunskaperna om hur hjärnan fungerar för att lättare nå målen och få önskade resultat. Mycket av forskningen har samstämmigt visat att fokus, och rätt fokus, är viktigt … More →


Vad gör en coach?

  Bland det som är mest fascinerande med coachingen är att svaren finns hos klienten. Coachen fungerar som katalysator för att tänka nytt, brett, vitt och långt utanför ramarna. Eller som jag säger: ”Never mind the box”. Som coach bidrar jag och mina frågor till att klienten får en kvalitet och ett djup i sina … More →