Rätt fokus föder framgång

Focus

 

Det forskas mycket om hur vår hjärna styr våra beteenden, och om hur vi kan använda den kunskapen i olika situationer. I coachingen använder vi oss av kunskaperna om hur hjärnan fungerar för att lättare nå målen och få önskade resultat.

Mycket av forskningen har samstämmigt visat att fokus, och rätt fokus, är viktigt för utveckling och framgång.

1. Fokusera på max fem saker samtidigt.

Vi använder arbetsminnet i vår hjärna när vi utvecklar nya idéer eller prövar nya beteenden. Forskningen visar på att den delen av hjärnan samtidigt klarar av att hålla igång tre-fem (vissa säger upp till sju) saker. Försöker man med fler så leder det istället till att inget får tillräckligt fokus för att nå resultat.

2. Fokus styr vad du uppfattar

Fokus på ett ämne gör att hjärnan omedvetet söker efter det i omgivningen. Här kan nog de flesta känna igen sig! Har du bestämt dig för att köpa en röd bil ser man plötsligt ”bara” röda bilar – överallt! Använd den kunskapen i din verksamhet. Fokuserar du på ett visst segment av kunder kommer du att se dem när de kommer din väg, ibland där du minst anar det.

3. Fokus minska stressnivån

När du bestämt dig för att vissa saker inte ska ingå i prioriteringen just nu, så lättar det även på trycket. När du valt att släppa några ämnen, så behöver du inte ödsla tid att tänka på hur de ska lösas – och följaktligen så minskar stressnivån.

4. Fokusera på rätt saker

Att fokusera är viktigt, men också att välja vad du ska fokusera på! Ägna tid att analysera och utvärdera vad som kommer att göra skillnad för det du vill uppnå. Vänd och vrid på argumenten. Ta hjälp av någon utomstående som bollplank för att komma till insikt om vad som är viktigt.

5. Fokusera på rätt nivå

När du valt vad du ska fokusera på, så är nästa steg att bestämma sig på vilken detaljnivå dina tankar ska röra sig för att nå bästa resultat. Undvik att gräva ner dig i detaljerna, dramatiken och problemen. Lyft blicken och ha fokus på lösningar och visioner istället.

I coach-samtalen med mina klienter är rätt fokus en viktig punkt, nästan oavsett vad coachingen handlar om. En återkommande reflektion från många av mina klienter är att rätt fokus föder framgång.

Känner du att du har fastnat i utvecklingen för dig eller ditt företag? Jobbar du mycket men kommer inte framåt? Är du stressad över alla måsten och alla arbetsuppgifter som samlas på hög? Som coach är jag tränad i att ställa de rätta frågorna, så du kan snabbt komma till insikt vilket fokus som är rätt för dig! Med rätt fokus kommer du snart att se skillnad och få den utveckling du vill ha!

Vad håller dig tillbaka? Ta kontakt redan idag och boka ett inledande möte för att diskutera din situation!