Mål, mål, mera SMARTA mål

7912008_s

Nästan allt vi företar oss i det dagliga livet gör vi för att vi har ett mål med vad vi gör. Några exempel:

  • När jag sätter mig i bilen har jag bestämt målet med resan – det skulle vara oerhört förvirrande att börja åka utan att veta vart jag ska! Vilken väg ska jag välja, hur mycket bränsle behöver jag, hur länge blir jag borta?
  • När jag börjar laga mat vet jag i alla fall på ett ungefär vad jag vill tillaga – tänk dig att börja laga mat utan att ha en plan för vad det ska bli, vilka ingredienser som behövs, när det ska vara klart eller hur många det ska räcka till!

Lika självklart som det är med mål för mig, lika självklart borde det vara för en organisation att ha tydlig mål. Forskning visar att tydliga och utmanande mål får oss att prestera bättre (Locke, 1968).

Oavsett om vi arbetar i ett stort internationellt företag eller driver eget företag, så behöver vi veta vart vi ska för att veta i vilken riktning vi ska gå! Hur kan vi annars veta att vi är på rätt väg? Och inte minst – hur kan vi veta om vi når målet om vi inte vet vad målet är?

Den engelska akronymen SMART – på svenska blir det SMARTA MÅL – hjälper till att komma ihåg vad ett bra mål ska innehålla:

  • SPECIFIKT – Målet ska vara tydligt, specifikt. Var, När och Hur ska du göra det?
  • MÄTBART – Målet ska vara mätbart. Hur ska målet mätas? I mil, kronor, eller på en skala 1-10?
  • ACCEPTERAT – Målet ska vara utmanande men möjligt att uppnå
  • REALISTISKT – Målet ska vara realistiskt att uppnå i tid och omfattning
  • TIDSBUNDET – Målet ska ha en tydlig deadline och prioritering

Vi coacher använder mål som en självklar del i coachingprocessen. Den används både för att hålla strukturen på själva coachmötet, och för klienten att precisera vad coachingen ska leda till.

Är du inte van att sätta mål börja med att utmana dig själv med några SMARTA mål!

Hur ser ditt SMARTA mål ut?

Posted in: News  0 comments