Har dina tankar fastnat i loopen?

loop

När jag började med professionell coaching insåg jag hur programmerade vi är att komma med lösningar och tala om för andra vad de ska göra och hur de ska tänka. Här fick jag stanna upp och ta mig en ordentlig funderare.  En av coachingens viktigaste uppgifter är nämligen att ge klienten tid och utrymme att tänka – inte att tänka åt klienten. En konsult talar om för dig hur du ska göra, medan en coach hjälper dig utforma en lösning utifrån dig.

Jag tänkte tillbaka på olika tillfällen när jag fastnat i mina egna tankar och inte sett en klar lösning. Tillfällen när tankarna bara går runt, runt och inte kommer ur loopen. När har stöd från andra varit till mest hjälp? Och vilken typ av stöd har det varit?

För mig har de bästa lösningarna varit de som jag själv har funderat ut, oftast genom att bolla frågan med någon nyfiken person i min närhet som har tagit sig tid att fokusera på mitt problem. Genom att tänka högt, sätta ord på tankarna och lyssna på hur det låter så har jag kommit fram till hur jag ska göra förankrat i min verklighet. Det har inte varit att jag fått en färdig lösning. En sådan utgår ju istället från den andra personens perspektiv, erfarenhet och världsbild.

Här kan jag som coach använda två av coachingens viktigaste kärnkompetenserna (enligt ICF, International Coaching Federation), aktivt lyssnande och att ställa kraftfulla frågor. Genom att lyssna på klienten – både det som sägs och det som inte sägs -, borra vidare med utmanande frågor, pröva olika alternativ hittar vi en väg framåt med en plan som utgår från klientens behov och önskningar. Det är verkligen en belöning i sig när klienten kommer till insikt och lösningen plötsligt framstår som glasklar.

Har du fastnat i dina tankar och behöver hjälp med att strukturera dessa för att komma vidare? Det kan vara allt från hur du ska driva ditt företag vidare, lösa frågor i företaget eller vilken karriärväg du ska satsa på. Tveka inte att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal om du vill komma ur loopen!