Förändring är bra!

Personal development

Jag hör ofta uttrycket – ”Om du gör som du alltid gjort får du samma resultat”. Det håller jag inte med om! Eftersom omvärlden förändras måste även vi själva förändras för att inte stagnera. För att inte halka efter. Vill vi dessutom utvecklas så är det ännu viktigare att vi förändrar vårt beteende och angreppssätt.

För mig är därför förändring någonting positivt. Det skapar rörelse. Det leder framåt. Det skapar framtidstro.

Med det är det inte sagt att förändring är något enkelt. Vi människor och vår hjärna är konstruerade så att vi försöker få så mycket som möjligt av våra beteenden till att bli en vana för att spara på vår och vår hjärnas energi. När det blivit en vana så behöver vi inte använda vår dyrbara energi i frontalloben – arbetsminnet – till att tänka på hur vi utför uppgiften. Den energin behövs för att tänka nytt och pröva nya idéer. Vi motsätter oss förändringar för att den kräver att vi aktivt väljer bort det trygga, välbekanta mot något nytt och okänt. Det är energikrävande och det tar emot.

Nu är det inte alltid vi har förmånen att få välja när vi vill införa en förändring. Likväl som det kan vara en egen önskan om att byta jobb, flytta, börja en ny utbildning kan förändringen vara initierad av att omvärlden har förändrats; nya ägare, ny ledning, ny marknad, ändrad ekonomi, nya konkurrenter etc

Den goda nyheten i det här är att det kan vara relativt enkelt att skapa nya vanor. Med lite envishet, rätt stöd och mycket uppmuntran så sitter snart det nya också.

En coach hjälper dig att identifiera dina egna värderingar och ambitioner. Genom se dina styrkor och bygga på dem, kan du se saker från ett nytt perspektiv, tänka utanför ramarna för att skapa nya sätt att nå dina mål. Om dina mål ändras, ger coachen det stöd som behövs för att befästa nya vanor så att du når målen.

Jag har god erfarenhet av att coacha chefer och ledare på alla nivåer, att ge det stöd och verktyg som behövs, utmana till att våga lite mer i processen som leder till att du hamnar där du vill vara. Oavsett om det för dig handlar om ledarskapsfrågor, time management, livspusslet, identifiera värderingar, karriärplanering, byta jobb eller att bara få en ventil för dina tankar i en kaotisk vardag, så är jag ditt stöd.