Coachutbildning

31479388_s

Det är ibland lite fascinerande hur saker och ting utvecklar sig. De första åren efter gymnasiet vikarierade jag som lärare, vilket jag också ville utbilda mig till. Men, min nyfikenhet och vilja att utvecklas gjorde att jag började läsa företagsekonomi, och jag blev då helt biten av det. Jag har sen dess arbetat inom ekonomi-området fram tills att jag växlade över till coaching för dryga fem år sedan. Det som följt med som en röd tråd är att jag alltid  haft någon form av utbildningsuppdrag – från att ha undervisat i bokföring på Tullverket till att informera och lära ut om nya webblösningar för kunder.

När jag förra året blev tillfrågad av Marie-Louice Wallin om jag ville vara med som lärare i en Diplomerad Coach-utbildning så var svaret tveklöst JA. Marie-Louice driver denna utbildning sedan flera år tillbaka genom sitt företag Novus. Kursen hålls i Folkuniversitetets
regi och i dagsläget hålls kurser både i Stockholm och Södertälje. Efter genomförd kurs blir deltagarna Diplomerade Coacher med den kompetens som krävs för att kunna certifiera sig på ACC-nivå inom ICF. Kursen är ackrediterad av ICF

Det är så otroligt roligt att vara tillbaka i lärarrollen, och dessutom i ett ämne som jag själv arbetar med! Det är fantastiskt att få följa kursdeltagarna i deras utveckling och stötta dem till att hitta sin egen coachprofil i enlighet med ICFs kärnkompetenser. På köpet utvecklas jag även som coach själv genom att reflektera över hur jag gör och vad jag kan göra bättre i min coachning.

Varför ska man då utbilda sig till coach och vem vänder sig utbildningen till? Coachutbildningen handlar så mycket om respekten för våra medmänniskors förmåga att ha de egna svaren och att kunna tänka själva, men de behöver ibland stöd till att utveckla och få fatt i tankarna. Som coach är jag facilitatorn i den processen. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta professionellt som coach, som vill utöva ett coachande ledarskap, som vill få en bättre fungerande dialog med dina medmänniskor och till dig som vill utveckla dig själv! Ja, det senare kommer på köpet oavsett anledningen till att utbilda sig till coach.

Läs mer om coachutbildningen på Novus hemsida.