Coachutbildning

Det är ibland lite fascinerande hur saker och ting utvecklar sig. De första åren efter gymnasiet vikarierade jag som lärare, vilket jag också ville utbilda mig till. Men, min nyfikenhet och vilja att utvecklas gjorde att jag började läsa företagsekonomi, och jag blev då helt biten av det. Jag har sen dess arbetat inom ekonomi-området fram tills att … More →


Mål, mål, mera SMARTA mål

Nästan allt vi företar oss i det dagliga livet gör vi för att vi har ett mål med vad vi gör. Några exempel: När jag sätter mig i bilen har jag bestämt målet med resan – det skulle vara oerhört förvirrande att börja åka utan att veta vart jag ska! Vilken väg ska jag välja, … More →

Posted in: News  0 comments

Affärscoaching – vad är det?

  När du fått svar på frågan vad Affärscoaching, eller det engelska Business Coaching, är – så vet du också när det är användbart för just dig och din organisation! Affärscoaching är processen som tydliggör vad ni som team och du som ledare behöver fokusera på och utveckla för att organisationen ska nå sina mål! … More →

Posted in: News  0 comments

Tips från coachen – Konsten att delegera

I mitt arbete som coach finns situationer som är vanligt återkommande dilemman – att vilja men inte “kunna” delegera är en av dessa. Läs om hur “Patrik” gjorde när han löste sitt dilemma. Patrik är ekonom och chef över en grupp med åtta redovisningsekonomer. Han känner sig ofta stressad över att inte hinna med sina … More →

Posted in: News  0 comments

Vad gör en coach?

  Bland det som är mest fascinerande med coachingen är att svaren finns hos klienten. Coachen fungerar som katalysator för att tänka nytt, brett, vitt och långt utanför ramarna. Eller som jag säger: ”Never mind the box”. Som coach bidrar jag och mina frågor till att klienten får en kvalitet och ett djup i sina … More →