Affärscoaching – vad är det?

47284342_s

 

När du fått svar på frågan vad Affärscoaching, eller det engelska Business Coaching, är – så vet du också när det är användbart för just dig och din organisation!

 • Affärscoaching är processen som tydliggör vad ni som team och du som ledare behöver fokusera på och utveckla för att organisationen ska nå sina mål!

Affärscoaching som begrepp innefattar både teamcoaching för att utveckla gruppen och individuell coaching av ledare och specialister i yrkesrollen. Den individuella coachingen benämns ibland Executive Coaching, i Sverige avses då oftast coaching av högre chefer.

Affärscoachingen utgår från organisationens / företagets visioner och mål. Är inte målet tydligt eller uttalat så bli det första steget att identifiera vad som är målet. Mer specifikt.

 • Vad ska uppnås?
 • När ska det uppnås?
 • Vad kommer det att innebära för företaget?
 • Vad innebär det för medarbetarna, ägarna, andra intressenter?
 • Vilka utmaningar kan vi se?

Oavsett om vi arbetar i ett stort internationellt företag eller driver eget företag, så är behöver vi veta vart vi ska för att veta i vilken riktning vi ska gå! Hur kan vi annars veta att vi är på rätt väg? Och inte minst – hur kan vi veta om vi når målet om vi inte vet vad målet är?

När vi väl är klara med vart vi är på väg, vänder vi fokus till oss själva. Vi har fastslagit vad som är företagets mål och vilka utmaningar det innebär, men vad innebär det för oss som grupp och för mig som individ?

 • Vad behöver jag göra för att för att vi ska uppnå målet?
 • Vilka utmaningar innebär det för mig, både i min yrkesroll och privat?
 • Vad kan jag bidra med?

Vi identifierar vilka egenskaper och kompetenser som är viktiga för att genomföra uppgiften. Vilka är dina yrkesmässiga styrkor som du ska använda? Vad är viktigt att bli bättre på? Yrkesmässiga utmaningar kan vara ett du behöver bli bättre på att delegera för att hinna med det som ska göras. Eller bli bättre på att kommunicera med dina medarbetare för att de ska känna sig delaktiga och motiverade.

Jobb och privatliv är två kommunicerande kärl, de går i varandra och påverkar varandra. Utmaningar på det privata planet kan handla om att planera in tid för återhämtning, egen utveckling, träning eller umgänge med familj och vänner.

 • När och hur fyller du på med energi?
 • Vad behöver du göra för att vara som den förälder du vill vara?

Affärscoachingens stora fördel är att den individuella utvecklingen och grupputvecklingen är förankrat i vad som är viktigt för företaget. Det blir motiverande och effektivt både för företaget och individen.

Har du klart för dig vad du behöver göra?

 

Källa: Gunnar Kihlbom, Affärscoaching i privata och offentliga organisationer.

 

 

Posted in: News  0 comments